De basisregels van de voet

Voetbal is een geliefde sport over de hele wereld, die in talloze landen door miljoenen spelers en fans wordt gespeeld. Het is een ongelooflijk populair spel en de aantrekkingskracht ervan is gemakkelijk te begrijpen; het is snel en vol actie, en het is een van de weinige sporten waar iedereen van kan genieten. Maar om het spel echt te waarderen, is het belangrijk om de basisregels van voetbal te kennen. Door de regels en voorschriften te begrijpen, kunnen spelers meer van het spel genieten en kunnen coaches hun teams beter de juiste manier van spelen leren. De regels zijn relatief eenvoudig, maar het is belangrijk om ze te kennen om optimaal van het spel te kunnen genieten. Laten we eens kijken naar de basisregels van voetbal, zodat u het spel kunt begrijpen en uw waardering ervoor naar een hoger niveau kunt tillen.

Het speelveld en zijn afmetingen

Het speelveld is het gebied waar voetbal wordt gespeeld. Het is meestal rechthoekig en kan in grootte variëren, afhankelijk van het spelniveau. Het speelveld moet worden afgebakend met lijnen om de grenzen aan te geven, en er moet een middencirkel in het midden van het veld worden gemarkeerd. Het veld moet ook twee doelen hebben, één aan elke kant van het veld. De afmetingen van het veld variëren afhankelijk van de leeftijd van de spelers en het niveau van het spel. Een veld met reguliere afmetingen voor volwassen spelers is bijvoorbeeld doorgaans 110 meter lang en 70 meter breed, terwijl een jeugdveld zo klein kan zijn als 50 meter bij 30 meter.

Het speelveld wordt door een middenlijn in twee helften verdeeld en elk team krijgt een helft van het veld toegewezen. De helften zijn verder in vier kwarten verdeeld door tweekwartlijnen, en de middencirkel bevindt zich in het midden van het veld. Het veld beschikt ook over strafschopgebieden, waar een strafschop wordt genomen als een speler een overtreding begaat binnen het strafschopgebied. Het doelgebied is een halfcirkelvormig gebied dat de doelpalen omringt en wordt gebruikt voor het nemen van doeltrappen en hoekschoppen.

De bal en zijn regels

De bal is het belangrijkste uitrustingsstuk in het voetbalspel. Het moet bolvormig zijn en gemaakt zijn van leer of een goedgekeurd synthetisch materiaal. De bal moet ook een goedgekeurd formaat en gewicht hebben, en moet tot de juiste druk zijn opgeblazen. De voetbalregels bepalen ook dat de bal moet worden vervangen door een nieuwe als deze tijdens het spel beschadigd raakt of leegloopt.

De bal moet tijdens het spel voortdurend in beweging zijn. De bal kan door geen enkele speler worden tegengehouden of vastgehouden en mag niet worden geschopt, gegooid of buiten het speelveld worden gedragen. De bal kan met elk deel van het lichaam worden doorgegeven, behalve met de handen en armen. Als een speler de bal opzettelijk hanteert, wordt een vrije trap toegekend aan de tegenstander.

De spelers en hun posities

Bij voetbal bestaat elk team uit 11 spelers, inclusief een doelman. De spelers zijn verdeeld in vier hoofdposities: aanvallers, middenvelders, verdedigers en keepers.

Aanvallers zijn de aanvallende spelers die verantwoordelijk zijn voor het scoren van doelpunten. Ze spelen meestal het dichtst bij het doel van de tegenstander en zijn vaak de snelste spelers op het veld.

Middenvelders zijn de spelers die de verdediging en de aanval met elkaar verbinden. Zij zijn verantwoordelijk voor het controleren van het spelverloop en het verdelen van de bal naar de aanvallers.

Verdedigers zijn de spelers die het dichtst bij het eigen doel van het team spelen. Hun primaire verantwoordelijkheid is om te voorkomen dat de tegenstander doelpunten maakt.

Doelverdedigers zijn de spelers die het doel bewaken en ervoor zorgen dat de bal het doel niet ingaat.

De duur van het spel

De duur van een voetbalwedstrijd bedraagt 90 minuten, verdeeld over twee helften van elk 45 minuten. De tijd wordt bijgehouden door de scheidsrechter, die aan het einde van elke helft extra tijd kan toevoegen voor spelonderbrekingen of vertragingen. Aan het einde van de 90 minuten wordt het team met de meeste doelpunten tot winnaar uitgeroepen. Als de scores gelijk zijn, kan een penalty shootout worden gebruikt om de winnaar te bepalen.

Het begin van het spel en de aftrap

Het spel begint met een aftrap, die wordt genomen door één team in de middencirkel. De bal moet stil liggen op de middenstip en de spelers moeten zich op hun helft van het veld bevinden. Er moeten minimaal twee spelers van het team dat de aftrap neemt op hun speelhelft staan. De tegenstander moet zich op minstens 10 meter afstand van de bal bevinden.

De bal is in het spel zodra deze is getrapt en naar voren beweegt. De speler die de aftrap neemt, mag de bal pas opnieuw aanraken nadat deze door een andere speler is aangeraakt. Het team dat de aftrap neemt, kan vanaf de aftrap geen doelpunt scoren.

De buitenspelregel

De buitenspelregel is een van de belangrijkste regels in het voetbal. Hierin staat dat een speler zich in buitenspelpositie bevindt als hij dichter bij de doellijn van de tegenstander is dan zowel de bal als de voorlaatste tegenstander. Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt, kan de bal niet van een teamgenoot aannemen, en als hij dat wel doet, wordt een vrije trap toegekend aan de tegenstander.

De buitenspelregel is niet van toepassing op doelverdedigers, en geldt ook niet wanneer een speler de bal rechtstreeks ontvangt uit een doelschop, hoekschop of inworp. Bovendien moet een speler zich in buitenspelpositie bevinden voordat de regel wordt toegepast. Als een speler dus op gelijke hoogte staat met de voorlaatste tegenstander, wordt hij niet geacht zich in buitenspelpositie te bevinden.

Overtredingen en wangedrag

Voetbal is een contactsport, en overtredingen en wangedrag vinden plaats wanneer een speler de spelregels overtreedt. Overtredingen kunnen variëren van kleine tot ernstige overtredingen, en de scheidsrechter heeft de bevoegdheid om gele en rode kaarten uit te delen, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Een gele kaart is een waarschuwing en heeft tot gevolg dat de speler voor de rest van de wedstrijd wordt geschorst. Een rode kaart is een ernstige overtreding en resulteert in een overtreding de speler wordt weggestuurd voor de rest van het spel.

Wangedrag is een ernstiger misdrijf dan overtredingen en omvat onder meer verbaal geweld, afwijkende meningen en gewelddadig gedrag. Als een speler een ernstige overtreding begaat of binnen een seizoen vijf gele kaarten verzamelt, kan hij voor meerdere wedstrijden worden geschorst.

Vrije trappen

Een vrije trap is een actie die aan de tegenstander wordt toegekend nadat een speler een fout of wangedrag heeft begaan. De bal wordt op de plek gelegd waar de fout plaatsvond en de tegenstander kan de trap nemen zonder enige tussenkomst van het team dat de fout heeft begaan. Het team dat de trap neemt, kan rechtstreeks vanuit de trap een doelpunt scoren als ze de bal in het doel kunnen krijgen.

Strafschoppen

Een strafschop is een actie die aan de tegenstander wordt toegekend als een speler een overtreding of wangedrag begaat binnen het strafschopgebied. De strafschopstip bevindt zich op 12 meter van het doel en de bal moet op de stip worden geplaatst. De tegenstander kan rechtstreeks vanuit de strafschop een doelpunt scoren en de doelverdediger moet op de doellijn blijven totdat de strafschop is genomen. De speler die de strafschop neemt, moet dezelfde speler zijn op wie de fout is begaan.

De bal in en uit het spel

De bal wordt te allen tijde geacht in het spel te zijn, behalve wanneer deze de zijlijn of de doellijn volledig heeft overschreden. Indien de bal over de zijlijn gaat, wordt een inworp toegekend aan het team waarvan de tegenstander de bal het laatst heeft aangeraakt. Gaat de bal over de doellijn, dan wordt een doeltrap of hoekschop toegekend, afhankelijk van welk team de bal het laatst heeft aangeraakt.

De doeltrap

Een doeltrap wordt toegekend aan het verdedigende team als het aanvallende team de bal het laatst aanraakt voordat deze de doellijn passeert. De bal moet binnen het doelgebied worden geplaatst en het verdedigende team kan de trap overal binnen het doelgebied nemen. De bal is in het spel zodra deze het doelgebied heeft verlaten.

De hoekschop

Een hoekschop wordt toegekend aan het aanvallende team als het verdedigende team de bal het laatst aanraakt voordat deze de doellijn passeert. De bal moet binnen de hoekboog worden geplaatst, die zich op de hoek van het veld bevindt. Het aanvallende team kan de strafschop nemen zonder enige tussenkomst van het verdedigende team, en zij mogen direct vanuit de strafschop een doelpunt scoren.

Ingooien

Een inworp wordt toegekend aan het team waarvan de tegenstanders de bal het laatst hebben aangeraakt voordat deze de zijlijn passeerde. De bal moet worden ingegooid vanaf de plek waar hij de zijlijn kruiste, en de speler moet beide handen gebruiken om de bal te werpen. Ook bij het gooien van de bal moet de speler beide voeten op de grond hebben. De bal is in het spel zodra deze is ingeworpen en naar voren is bewogen.